Comparar pressupostos

Sis passos per poder comparar pressupostos de traducció

01

Sol•licitar sempre el preu per paraula original

La unitat de tarifació que es faci servir per elaborar un pressupost pot variar molt d'una empresa a una altra (paraula, línia, pàgina, etc.). La paraula original és la unitat de tarifació més fiable, perquè partim del text original que ja està produït i a més el podem analitzar amb eines de TAO i aplicar els descomptes pertinents. En tot cas, sol•liciteu tots els pressupostos amb la mateixa unitat de tarifació per poder-los comparar bé.

02

Assegurar-se que el preu inclou traducció i revisió.

La norma UNE-EN 15038 de Serveis de Traducció especifica que tota traducció ha de ser revisada per un segon traductor. El principi dels “quatre ulls sempre hi veuen més que dos” és irrenunciable en qualsevol traducció de qualitat.

03

Preguntar quines tecnologies de traducció es fan servir.

Si es fan servir eines de TAO, solen aplicar-se taules de descomptes en funció del grau de repetitivitat del text. Quan se sol•licita un pressupost, convé preguntar si s'aplicaran aquestes taules de descomptes. Igualment, si l'empresa de traducció fa servir programes de traducció automàtica, cal que tingui un posteditor encarregat de corregir el text produït per la màquina.

04

Analitzar els terminis i el nombre de traductores implicats.

La quantitat de traductors que participen en una traducció influeix sobre la qualitat de la traducció: com més traductors, més difícil és aconseguir una qualitat homogènia. La quantitat de traductors que hi han d'intervenir es pot deduir dels terminis d'entrega de la traducció que us indiqui l'empresa. Tenint en compte que un traductor professional pot produir entre 2.500 i 4.000 paraules al dia per fer una traducció de qualitat, si l'empresa ens proposa un termini de dos dies per traduir 10.000 paraules, vol dir que hi intervindran com a mínim tres traductors (1,5 dies de traducció + ½ dia de revisió).

05

Assegurar-se que l'empresa treballa amb personal degudament titulat i format.

Com en tots els sectors, hi ha molts tipus d'empreses de traducció, per la qual cosa convé assegurar-se de quina empresa hi ha darrere de cada preu. Malauradament, l'absència d'un col•legi oficial de traductors fa que qualsevol persona pugui obrir una empresa de traduccions: sense titulació, sense experiència i sense ni tan sols coneixement dels idiomes oferts. És per això que cal comprovar que l'empresa és seriosa assegurant-vos que entre el seu personal hi hagi, entre altres, traductors, revisors, terminòlegs, correctors de concepte i gestors de projectes.

06

Assegurar-se que la confidencialitat dels documents queda garantida.

L'empresa ha de tenir implantat un sistema de protecció de dades, així com els procediments de confidencialitat oportuns. Abans d'encarregar una feina de traducció amb contingut delicat, cal que es formalitzin els acords de confidencialitat pertinents.