Serveis

01

Traducció

Per vendre, per comprar, per establir relacions comercials, el factor primordial no és tant la qualitat del producte sinó, per sobre de tot, la qualitat de la comunicació: com establim el contacte i com ens entenem un cop establert.

La primera impressió és la que compta, i més encara en una altra cultura i en un altre idioma. Si ens presentem davant d'un client o d'un proveïdor estranger amb un llenguatge precari, farcit d'errades, imprecisions i expressions que poden induir a malentesos, serà difícil que aconseguim tancar un tracte, per més interessant que sigui la nostra oferta.

Perquè la presentació de la vostra empresa i del vostre producte davant del vostre interlocutor estranger sigui el principi d'una relació comercial duradora, Tradeus Traduccions us ofereix traduccions especialitzades en els sectors d'intercanvi més importants entre Espanya i Alemanya:

 • Automoció
 • Enginyeria hidràulica
 • Tecnologia mediambiental / Energies renovables
 • Tecnologia mèdica
 • Construcció i arquitectura
 • Odontologia / Tecnologia dental
 • Fotografia
 • Indústria gràfica
 • Transformació de plàstics
 • Enginyeria mecànica
 • Indústria alimentària
 • Indústria química
 • Fires industrials
 

I per a qualsevol tipus de document o material:

 • Manuals tècnics
 • Llocs web
 • Fitxes tècniques
 • Informes
 • Comptes anuals
 • Interfícies i software
 • Catàlegs
 • Presentacions corporatives
 • Correspondència corporativa
 • Proves i assajos
 • Publicitat
 • E-learning
Sol·licitar pressupost